ผู้ผลิต ข้อต่อ ข้อต่อทองเหลือง รับกลึง งานกลึงSMK FITTING
         ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตส่วนประกอบของทองเหลืองในอุตสาหกรรม
หลายๆ แขนง เช่น อุตสาหกรรมด้านเฟอร์นิเจอร์ , อุตสาหกรรมการประปา , อุตสาหกรรมแอร์,เครื่องสุขภัณฑ์, อุตสาหกรรมการอัดลม , แก๊ส, กสิกรรม และ ไฮดรอลิค ฯลฯ.
ข้อต่อ ข้อต่อทองเหลือง brass- fitting
 ข้อต่อ ทองเหลือง กลึงทองเหลือง       SMK รับกลึง งานทองเหลือง เหล็ก และสแตนเลส ตามแบบหรือตัวอย่าง เช่น งานแอร์รถยนต์ แอร์บ้าน การประปา ลม แก๊ซ การเกษตร ไฮโดรลิค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อต่อ,ข้อต่อทองเหลือง SMK FITING

รับกลึง ทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง
    สามารถทำให้คุณมั่นใจทั้งแบบ OEM
และ SMK brand ว่ามีความถูกต้องตรง
กับสายงานในด้านส่วนประกอบของทอง
เหลืองอย่างสมบูรณ์ที่สุด จนเรากล้าที่
จะพูดได้ว่า คุณภาพและความทนทาน
คืองานของ SMK fitting
เครื่องกลึงออโต้


มาตรฐานชิ้นงาน รับกลึง ทองเหลือง

     วัตถุดิบของเราที่นำมาผลิตชิ้นงานนั้น ได้มาตรฐาน JIS, เที่ยงตรง และแน่นอน เพื่อได้ผลิตสินค้าออกมาให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และยังมีความปลอดภัยอีกด้วย

 

งานฟอส

งานทองเหลือง ข้อต่อทองเหลือง กลึงทองเหลือง
อุปกรณ์แก๊สรถยนต์
อะไหล่แก๊ส LPG , NGV
     จำหน่าย หัวเติมแก๊ส มิกเซอร์ ปรับกลางสาย เช็ควาล์ว กันจาม ตาไก่ แฟลย์ ต่อตรง ตาน้ำตรง ข้องอตาน้ำ และอื่นๆ
เครื่องจักรสำหรับงานกลึง

SINGLE SPINDLE    AUTO LATHE 20    MM
OIL HYDRAULIC    AUTO LATHES
CNC LATHE 25    MM.

DRILL, TAP    MACHINE
 

SMK FITTING
 ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี รับกลึง ข้อต่อ
ข้อต่อทองเหลือง งานกลึง


ทรัพย์มงคลได้พัฒนาทั้งในด้านเทคนิค
และ กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยและพนักงาน
ที่มากด้วยประสบการณ์ ที่ทำงานร่วม
กับ ทีมงาน R&D ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ในการผลิตา ข้อต่อ ข้อต่อทองเหลือง ต่างๆ ให้ได้คุณภาพด้วยตนเอง ภายใต้
ชื่อ SMK fitting


More

SMK FITTING
บริการให้คำแนะนำ และออกแบบ
ข้อต่อ - ข้อต่อทองเหลือง งานกลึงทรัพย์มงคล มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอย
ให้คำแนะนำและออกแบบ ข้อต่อ รับกลึง  ข้อต่อทองเหลือง เพื่อให้ชิ้นงาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริการของเรา

ทรัพย์มงคล 49/113-114 ซ. เพชรเกษม 69 ถ. บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 โทร. 0-2431-0696-97, แฟ๊กซ์ 0-2420-5546
www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smk fitting.com Design By Thaienter.com All rights reservd.