41 แฟลย์นัท
41F แฟลย์นัท
42 ยูเนี่ยนแฟลย์
42R หัวแฟลย์โอริง
42RR ยูเนี่นโอริง
44 สามทางแฟลย์
45 สามทางแฟลย์ ตัวผู้ด้านบน
46 ข้อต่อแฟลย์เกรียวใน
46F ฟรีเก้นท์
48 ต่อตรงแฟลย์เกลียวนอก
48WP ข้อต่อเชื่อมท่อเกลียวปะปา
48SD ผู้เชื่อม
49 ข้องอแฟลย์เกลียวนอก
50 ข้องอแฟลย์เกลียวใน
51 สามทางแฟล์ ตัวผู้ด้านข้าง
55 ข้องอแฟลย์
56 หมวกอุดแฟลย์
57 ปลั๊กอุดแฟลย์
60 ตาไก่
60R ตาไก่โอริง
P61 ทองเหลืองเสียบท่อ
61ฝาครอบตาไก่
62 ยูเนี่ยนตาไก่
64 สามทางตาไก่
65 ข้องอตาไก่
66 ต่อตรงตาไก่เกลียวใน
68 ต่อตรงตาไก่เกลียวนอก
69 ข้องอตาไก่เกลียวนอก
70 ข้องอตาไก่เกลียวใน
71 สามทางตาไก่ตัวผู้ด้านข้าง
72สามทางตาไก่ตัวผู้ด้านบน
105 หัวต่อแป๊ป
BACK

ทรัพย์มงคล 148 หมู่ 13 ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-2814-5624 แฟ๊กซ์ 0-2814-5625
E-mail: submongkol@smkfitting.com


 SMK FITTING

ข้อต่อ ทองเหลือง กลึงทองเหลือง       SMK รับ กลึงทองเหลือง งานทองเหลือง กลึงเหล็ก กลึงสแตนเลส ตามแบบหรือตัวอย่าง เช่น งาน ข้อต่อแอร์ รถยนต์ แอร์บ้าน การประปา ข้อต่อลม ข้อต่อแก๊ส ข้อต่อการเกษตร ข้อต่อไฮโดรลิค งานเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ




 

www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smkfitting.com Design By Thaienter.com. All rights reservd.