138 ยูเนียนสวมยาง

139 สวมยางเกรียวนอก
140 สวมยางหัวหมุนฟรี หน้าตรง
143 ฝา สวมยาง หัวหมุนฟรีหน้าแฟลย์
144 สวมยาเกลียวใน
146 ข้องอสวมยาง เกลียวนอก
250 ข้อต่อแป๊ปเกลียวใน
300 ยูเนี่ยนข้อต่อแป๊ป
400 ข้อทด
400R ข้อทดโอริง
411 สวมยางตาไก่
610 ฝาสายลม
620 ยูเนี่ยนสายลม
640 สามทางสายลม
650 ข้องอสายลม
660 ต่อตรงสายลมเกลียวใน
680 ต่อตรงสายลม เกลียวนอก
690 ข้องอสายลมเกรียวนอก
700 ข้องอสายลมเกลียวใน
710 สามทางสายลม ตัวผู้ด้านข้าง
720 สามทางสายลม ตัวผู้ด้านบน
810 แฟลย์มีปลอก
820A ฝาวาล์วมีไขศร
820C วาล์วลูกศร
840D ฝาวาล์วเชื่อมแป๊ป
1261 ฝาครอบตาไก่โพลี
1262 ยูเนียนตาไก่โพลี
1264 สามทางตาไก่โพลี
1268 ต่อตรงตาไก่โพลี เกรียวนอก
1269 ข้องอโพลีตาไก่ เกลียวนอก
1271 สามทางตาไก่โพลี ตัวผู้ด้านข้าง
1272 สามทางตาไก่โพลี ตัวผู้ด้านบน

ทรัพย์มงคล 148 หมู่ 13 ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-2814-5624 แฟ๊กซ์ 0-2814-5625
E-mail: submongkol@smkfitting.com


 SMK FITTING

ข้อต่อ ทองเหลือง กลึงทองเหลือง       SMK รับกลึงงานทองเหลือง เหล็ก และสแตนเลส ตามแบบหรือตัวอย่าง เช่น งานแอร์รถยนต์ แอร์บ้าน การประปา ลม แก๊ซ การเกษตร ไฮโดรลิค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
 

www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smkfitting.com Design By Thaienter.com. All rights reservd.