ข้อต่องานแก๊ส
ข้อต่อแอร์
ข้อต่อรถยนต์
ชิ้นส่วนสุขภัณฑ์
หัวจ่ายน้ำยาแอร์
ข้อต่อทองเหลือง                                                                   ข้อต่อทองเหลือง
วาล์ว                                                                   ข้อต่อ
หัวจ่ายน้ำยาแอร์                                                                   หัวจ่ายน้ำยาแอร์
สวมสายยางพิเศษ
ยูเนี่ยนยาวพิเศษ
แฟลย์พิเศษเจาะรูข้าง
ทรัพย์มงคล 148 หมู่ 13 ตำบล สวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
   โทร. 0-2431-0696-97 แฟ๊กซ์ 0-2420-5546
E-mail: submongkol@smkfitting.com


 SMK FITTING

ข้อต่อ ทองเหลือง กลึงทองเหลือง       SMK รับกลึงงานทองเหลือง เหล็ก และสแตนเลส ตามแบบหรือตัวอย่าง เช่น งานแอร์รถยนต์ แอร์บ้าน การประปา ลม แก๊ซ การเกษตร ไฮโดรลิค เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ 

www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smkfitting.com Design By Thaienter.com. All rights reservd.