ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์แก๊ส LPG , NGV ทั้งปลีก และส่ง
หัวเติมแก๊ส

หัวเติมแก๊ส
หัวเติมแก๊ส พร้อมจุกพลาสติกปิดปาก ป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่ให้เข้า

มิกเซอร์ฝัง

มิกเซอร์แบบฝัง (รูดาวกระจาย)
วัตถุดิบเป็นอะลูมิเนียมเส้น ให้ความสวยงาม ไม่เป็นตามด ไม่รั่วซึม

มิกเซอร์ทรงสูง

มิกเซอร์แบบครอบ (ทรงสูง)
วัตถุดิบเป็นอะลูมิเนียมหล่อเกรดดี กลึงด้วยเครื่อง CNC ชิ้นงานสวย ควบคุมค่าได้มาตราฐาน

วาล์วปรับกลางสาย

วาล์วปรับกลางสาย

รายการอุปกรณ์แก๊สทั้งหมด
เช็ควาล์ว

เช็ควาล์ว

วาล์วเติมอากาศ (กันจาม)

วาล์วเติมอากาศ (กันจาม)

 

ขายึดหัวเติมแก๊ส

ขายึดหัวเติมแก๊ส

อุปกรณ์แก๊ส

อุปกรณ์แก๊สอื่นๆ

www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smkfitting.com Design By Thaienter.com. All rights reservd.