มิกเซอร์แบบครอบ (มิกเซอร์ทรงสูง)
 
ภาพประกอบ รายละเอียดสินค้า ราคา
มิกเซอร์ฝัง (รูดาวกระจาย) มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 54

-

มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 56 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 58 -

วัสดุทำจากอลูมิเนียมหล่อ

มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 60 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 62 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 64

-

มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 66 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 68

-

มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 70 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 72 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 74 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 76 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 77 -
มิกเซอร์ทรงสูง เบอร์ 77.5 -
สินค้างานแก๊ส
หน้าแรกงานแก๊ส
Link ไปหน้า
- หัวเติมแก๊ส
- มิกเซอร์แบบฝัง (รูดาวกระจาย)
- มิกเซอร์แบบครอบ (ทรงสูง)
- อุปกรณ์แก๊สอื่นๆ
www.smkfitting.com E-mail: submongkol@smkfitting.com
Copyright (C) 2005. smkfitting.com Design By Thaienter.com. All rights reservd.